Notariaat Cootjans & Haagdorens, Notaris te Schilde

 

Notariaat Cootjans & Haagdorens

Notaris te Schilde

Zonnepanelen

Wanneer er op het verkochte goed zonnepanelen liggen, moeten de partijen vermelden van wie deze zonnepanelen zijn alsook bepalen of deze zonnepanelen al dan niet deel uitmaken van de verkoop. De verkoop van zonnepanelen impliceert niet automatisch dat de groenestroomcertificaten die de verkoper heeft en door het Gewest worden uitgereikt, ook overgedragen worden. Partijen moeten dus ook verklaren of de groenestroomcertificaten voortaan aan de koper zullen worden uitgereikt.

 

Zorgovereenkomst

Een zorgovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon, meestal een familielid, zich verbindt om bepaalde zorgen te verstrekken aan een bejaarde (of zorgbehoevende persoon). Deze zorgen kunnen zeer uitéénlopend zijn: boodschappen doen, klusjes doen, zorgen voor het vervoer van de bejaarde persoon, de medische kosten beheren…

In de zorgovereenkomst wordt een inventaris gemaakt van al deze zorgtaken. Aan iedere taak kan een bepaald tarief worden gekoppeld. Zo is het duidelijk hoeveel de zorgbehoevende verzorgde persoon “verschuldigd” is aan zijn zorgverstrekker. In deze overeenkomst kan je ook meteen bepalen hoe deze kosten betaald zullen worden.

 

Zorgvolmacht

Met een zorgvolmacht geef je aan bepaalde personen (de lasthebbers) de bevoegdheid om in jouw naam en voor jouw rekening bepaalde handelingen met betrekking tot jouw vermogen te stellen. Een zorgvolmacht geef je door een lastgeving op te stellen, bij voorkeur bij de notaris.

Als je de lastgeving laat registreren bij het Centraal Register van Lastgevingen, via de notaris of de griffie, blijft de zorgvolmacht uitwerking hebben na je wilsonbekwaamheid. In die zin wordt de zorgvolmacht vaak aangewend in successieplanning.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .